Με την υπ’αρ. 3421/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.1&2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) για παράβαση του άρθρου 46 παρ.2δ της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)» στην επιχείρηση «Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΙΑ ΟΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ – ΓΡΥΠΑΡΗ 132 ΚΑΛΛΙΘΕΑ» επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στο παραπάνω κατάστημα στις 18/02/14 διαπιστώθηκε ότι για το προιόν «ΓΑΡΙΔΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Νο 1» δεν αναγραφόταν επί της πινακίδας λιανικής πώλησης η ζώνη αλίευσης του συγκεκριμένου προιόντος. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση για το οποίο επι- βάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 β της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)».