Με την αρ. πρωτ. 6144/27-10-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «A FOR ATHENS – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» Μιαούλη 2-4 Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-10-2023, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης ότι τα προιόντα: α) Σφυρίδα, β) Ψάρι (φαγκρί) και  γ) κροκέτα κουνέλι ήταν κατεψυγμένα ενώ αυτά βρέθηκαν στον καταψύκτη της επιχείρησης,  κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.