Με την υπ’αρ. 1779/30-1-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 101 (παρ.6 β) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «KRISTOFOR MISHAXHI ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΨΙΛΙΚΑ- ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ» [έδρα: Αναξαγόρα 12, Αθήνα,], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 23.01.2015, στο κατάστημα της επιχείρησης «CHEN WU TING SHUN ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» στην Καλλιθέα (Χαροκόπου Παν. 85 & Εσπερίδων 54-56)   διαπιστώθηκε ότι είχε προμηθεύσει το παραπάνω κατάστημα με γυαλιά ηλίου με δελτίο αποστολής–τιμολόγιο που δεν ανέγραφε τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 101 (παρ.2) της Υ.Α. Α2-718/2014.