Με την υπ’ αρ. 1101415/13-09-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με έδρα Κύπρου 38 στην Κέρκυρα για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 31/08/2023 στο κυλικείο «skybar» του πλοίου «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» που εκμεταλλεύεται η ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν το πωλούμενο είδος «σοκολάτα με νιφάδες βρώμης ΒΙΟΛΑΝΤΑ», κατά παράβαση του άρθρου 70§4Δ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).