Με την υπ. αρ.  5601/19-11-2021  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24  του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),  στο καφέ-εστιατόριο «ΕΥΧΑΡΙΣ» της εταιρείας “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 10-11-2021 στην ανωτέρω επιχείρηση επί της οδού Αδριανού 49 στην Αθήνα,  διαπίστωσαν ότι για το προϊόν «Μπουρεκάκια Μελιτζάνας» δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο», ενώ βρέθηκε στην κατάψυξη του καταστήματος, ήταν δηλαδή κατεψυγμένο, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ.3 Β της Υ.Α.91354/2017.