Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 6639/17-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 1000 € στην επιχείρηση «NEW ANTAGONISM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών», επί της Λ. .Δεκελείας 130, στην Ν. Φιλαδέλφεια, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 8/11/2023 διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) μη αναγραφή της ένδειξης κατεψυγμένο στον τιμοκατάλογο του καταστήματος για τα προϊόντα: «μπριζόλες» ενώ αυτά βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος και

β)  έλλειψη φύλλου Διαμαρτυρίας κατά παράβαση του  άρθρου  4 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρα 71 §  3Β  και 76 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., αντίστοιχα.