Με την υπ’ αρ. 779033/28-06-24 απόφαση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με έδρα στο Λιβάδι στα Κύθηρα,  για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 18/06/2024 στο κατάστημα μαζικής εστίασης της επιχείρησης που βρίσκεται στο Διακόφτι στα Κύθηρα, διαπιστώθηκε ότι το είδος «πατάτες τηγανητές» δεν αναγράφονταν στον τιμοκατάλογο ως «κατεψυγμένο», ενώ βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 § 3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν.