Με την υπ’ αρ. 821024/05-07-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «Κ. ΑΧΕΙΛΑΣ – E. BARTSIOKAS O.E.» με έδρα στην Ύδρα,  για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 26/06/2024 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «PAPAGALOS» της ως άνω επιχείρησης, που βρίσκεται στην Ύδρα, διαπιστώθηκε ότι το είδος «γύρος κοτόπουλο» δεν αναγράφονταν στον τιμοκατάλογο ως «κατεψυγμένο», ενώ η επιχείρηση το προμηθεύεται σε κατεψυγμένη μορφή, κατά παράβαση του άρθρου 71 § 3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν.