Με την υπ’αρ. 5003/19-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 8-9-2022  στην επιχείρηση-καφετέρια με την επωνυμία «V.V.A. YANS O.E.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ-ΦΑΓΗΤΟΥ» στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού 92, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «Donut» (μη προσυσκευασμένο) που εκτίθετο προς πώληση, δεν αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης ότι ήταν κατεψυγμένο κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.1Δ της προαναφερόμενης Υ.Α. 91354/2017.