Με την υπ. αρ.  4677/01-09-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 , επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 19-8-2022  στο  κυλικείο που διατηρεί η εταιρεία  «Δ Ν ΚΑΙ  ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ » εντός του χώρου του νοσοκομείου «Γ.Γεννηματάς» στη Λ.Μεσογείων 154 στην Αθήνα, διαπιστώθηκε  ότι δεν υπήρχε τιμή πώλησης στην πινακίδα έμπροσθεν του ψυγείου-καταψύκτη όπου αναγραφόταν η ονομασία του παγωτού «Gravity Stratiatella» (συσκευασμένο, 90 gr ) για το εν λόγω προϊόν, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.1 της Υ.Α. 91354/2017.