Με την υπ’αρ. 3361/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.1&2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) για παράβαση του άρθρου 2 παρ.6 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» στην επιχείρηση “Π.ΔΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΙΧΘΕΙΣ” (ΠΛΑΤΩΝΟΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στην ανωτέρω επιχείρηση στις 18/02/14 διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΧΟΝΔΡΑ» συσκευασμένα 0,588 kg δεν υπήρχε τιμή πώλησης επί του προϊόντος.