Με την υπ’αρ. 3086/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ(500) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.1&2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ.14 α της Υ.Α Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» , για παράβαση του άρθρου 2 παρ.1 της παραπάνω Υ.Α. (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), στη «ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ» επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στο παραπάνω κατάστημα στις 18/02/14 διαπστώθηκε ότι για το προιόν «ΑΧΛΑΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ» δεν υπήρχε τιμή πώλησης στην πινακίδα λιανικής πώλησης.”