Με την υπ. αρ. 6383/28-12-2021  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14A του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/30-08-17, τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24  του Ν.4177/13,  στην εταιρεία   «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. » (έδρα: Λ.Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής) , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 21-12-2021 στο υποκατάστημα-σούπερ μάρκετ  της  ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Μητροπόλεως 72 ,  διαπίστωσαν ότι στο προϊόν «ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ καθ.βάρους 681 gr, δεν αναγραφόταν επί του προϊόντος  τιμή πώλησης συσκευασίας (υπήρχε μόνο τιμή κιλού στο ράφι έμπροσθεν του προϊόντος , ενώ επρόκειτο για  προϊόν που πωλείτο σε μεταβλητά βάρη,  κατά παράβαση του άρθρου 2 § 5Β της Υ.Α. 91354/2017).