Με την υπ’αρ. 2527/19-2-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 96 (παρ. 10) της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», στην εταιρεία «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ Α.Ε.» (με έδρα στη Λ.Μεσογείων 2-4, στην Αθήνα), επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας που βρίσκεται εντός του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και λειτουργεί ως εστιατόριο, στις 10-02-14, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα διέθετε σε ειδική θήκη τοποθετημένη δίπλα στην έξοδο, προς χρήση της πελατείας του τα ειδικά έντυπα «ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» τα οποία δεν ήταν θεωρημένα από την Υπηρεσία μας (δεν υπήρχε σε αυτά η σφραγίδα μελάνης με τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας) , γεγονός που αποτελεί παράβαση του άρθρου 96 παρ.4α της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»