ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2137/25-08-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 & 5 του Ν. 4177/2013, πρόστιμο 20.000 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ» ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ 2, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, διότι, ύστερα από έλεγχο και δειγματοληψία που διενεργήθηκε στις 20-05-14, διαπιστώθηκε ότι διέθετε στην κατανάλωση πετρέλαιο κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι έχει σημείο ανάφλεξης 42,0 οC αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου 55,0 οC.