Με την υπ’αρ. 3525/28-2-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 [παρ.5.γ)] της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», στην εταιρεία «ΒΙΑΝ Α.Ε.» με έδρα επί της οδού Ερμού 15,14ο χλμ εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στην Κηφισιά, επειδή, εισάγει και διανέμει στην ελληνική αγορά το προϊόν “MAΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ-CANDEREL(85γρ)” το οποίο , μετά από εξέταση της Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του ΓΧΚ, κρίθηκε ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση, καθόσον φέρει στη ετικέτα, στην πλαϊνή όψη, την πρόσθετη (μη υποχρεωτική) φράση «Με εκχυλίσματα στέβιας για περισσότερη γλυκύτητα», παρέχοντας εσφαλμένη πληροφόρηση στον καταναλωτή ως προς τη φύση και τη διαδικασία παρασκευής του χρησιμοποιούμενου γλυκαντικού “γλυκοζίτες στεβιόλης” (ΚΤΠ άρθρο 112αι), γεγονός που αποτελεί   παράβαση του άρθρου 10 παρ.3 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».