Με την υπ’αρ. 16663 /13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) στην επιχείρηση-πρατήριο υγρών καυσίμων «ΓΙΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ ΕΕ-Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 44 ΓΛΥΦΑΔΑ» επειδή το κατ’έφεση δείγμα πετρελαίου κίνησης που δειγματίστηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία στις 30/08/2013, ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, λόγω της παρουσίας ελαφρύτερων του πετρελαίου κλασμάτων (πιθανόν βενζίνη) σε ποσοστό 0.3% περίπου, διότι : α] έχει σημείο ανάφλεξης 42.0οC αντί του ελαχίστου επιτρεπομένου 55,0 οC , β] έχει χαρακτηριστικά απόσταξης που δικαιολογούν την παρουσία ελαφρύτερων του πετρελαίου κλασμάτων (πχ.έχει αρχή απόσταξης 164οC αντί της συνήθους 170-180οC). Το κατ’έφεση δείγμα πετρελαίου κίνησης λόγω του χαμηλού σημείου αναφλέξεως είναι εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο (μη ασφαλές προϊόν που είναι δυνατόν να προκαλέσει άμεσα ή εν δυνάμει βλάβες σε πρόσωπα). Σημειώνεται ότι το δείγμα βυτιοφόρου ευρέθη κανονικό.