Με την υπ. αρ. οικ.5790/22-11-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  τριάντα χιλιάδων ευρώ  (30.000,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19, παρ.5 του άρθρου 20,  παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε  συνδυασμό  με  την Y.A.  Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1β, στην εταιρεία «PSX & ΣΙΑ Ε.Ε.», που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού  Αναγεννήσεως 37 στη Ν.Φιλαδέλφεια, επειδή  μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε  στις 22/10/20 από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο Αθηνών) στο  ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων και  στο προϊόν  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ , βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, και ότι  το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα  πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από δεξαμενή του βυτιοφόρου με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΙ 6094 του πρατηρίου ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε ποσοστό περίπου  1,2 %, διότι  περιείχε θείο σε περιεκτικότητα  21,7 mg/kg αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης  (σχετ. η  υπ’αρ.  30/020/000/4509/2020/11-12-2020 έκθεση κατ’έφεση εξέτασης δείγματος της  Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά –Τμήμα Β΄), κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.4177/13. “