Με την υπ. αρ. 5615/22-11-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  πέντε χιλιάδων ευρώ  (5.000,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19, παρ.5 του άρθρου 20, παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα  με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε  συνδυασμό  με  την Y.A.  Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1.ii στην εταιρεία «PSX & ΣΙΑ Ε.Ε.», που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού  Αναγεννήσεως 37 στη Ν.Φιλαδέλφεια, επειδή  μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε  στις 22/10/20 από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.  (Tελωνείο Αθηνών)   στο  πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί η εταιρεία «PSX & ΣΙΑ Ε.Ε.» επί της οδού  Αναγεννήσεως 37 στη Ν.Φιλαδέλφεια  και  στο προϊόν  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ , βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, και ότι το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα  πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από την υπόγεια δεξαμενή του πρατηρίου ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι είχε σημείο ανάφλεξης 50 οC αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου 55,0 οC  για το πετρέλαιο κίνησης (σχετ. η  υπ’αρ. 30/020/000/4510/2019/13- 11-2020 έκθεση κατ’έφεση εξέτασης δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά –Τμήμα  Β΄), κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.4177/13 .