ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [ άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

 Με την αρ. πρ. 765/27-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη σύμφωνα με την Υ.Α. 861/2013 άρθρο 68 § 10 (β) (ΦΕΚ 2044 Β’) σε συνδυασμό με το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’) πρόστιμο Πεντακοσίων Ευρώ (500 €) στην επιχείρηση «ΞΥΛΟΘΕΡΜΙΚΗ Ε.Π.Ε», ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ, που βρίσκεται επί της οδού ΙΩΝΙΑΣ 110, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ, για ελλιπή επισήμανση, κατά παράβαση του άρθρου 133 § 1 της Υ.Α. 861/2013 (ΦΕΚ 2044Β’), του είδους «ΞΥΛΩΔΕΙΣ ΠΕΛΛΕΤΕΣ» HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, που διατίθετο λιανικώς.