ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

[ άρθρο  24 παρ.  2  του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’) ]

 

Με την αρ. πρωτ. 792/14-05-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 10β και την παρ. 8 του ιδίου άρθρου στην εταιρεία «COVITA A.E.» με έδρα στα Γιαννιτσά (2ο χλμ. Οδού Γιαννιτσών – Εδέσσης), διότι ύστερα από εξέταση δείγματος, διαπιστώθηκε ως προς την επισήμανση μη κανονικό προϊόν “BRIQUETTES’’ «KARIPIDIS» Bio Fuel κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ.2δ της Υ.Α. Α2 – 861/13 (ΦΕΚ 2044/Β’).