ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [ άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρ. 3702/30-10-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) στην επιχείρηση «ΑΝΝΑ ΝΤΟΝΤΕΝΧΟΦ» ΧΟΝΤΡΙΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ που βρίσκεται επί της οδού ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 19 στην Αθήνα διότι το δείγμα «μεταλλικό αντικείμενο με μορφή φύλλου δέντρου» είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ επειδή έχει σημανθεί με έκτυπη σφραγίδα με την ένδειξη 925 (η οποία σημαίνει περιεκτικότητα σε άργυρο 925 επί τοις χιλίοις), σήμανση η οποία προβλέπεται για τα κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα, ενώ αυτό βρέθηκε να έχει περιεκτικότητα σε άργυρο μόλις 22 επί τοις χιλίοις, οπότε η παραπάνω σήμανση απαγορεύεται.