ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1010/31-1-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην καφετέρια ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. που βρίσκεται στην οδό Κάσου 11 στην Πετρούπολη, διότι η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 23/01/2014, διαπίστωσε:

Α) τη μη αναγραφή της φράσης: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» επί των τιμοκαταλόγων της επιχείρησης. Η απουσία αναγραφής της ανωτέρω φράσης επί των τιμοκαταλόγων επιχείρησης εστίασης και αναψυχής αποτελεί παράβαση του άρθρου 85§4 της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-8-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013) και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 85§5β της ίδιας Απόφασης με 1.000 ευρώ πρόστιμο

Β) την έλλειψη δελτίων παραπόνων στο κατάστημα, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 96§1 της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-8-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013) και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 96§10 της ίδιας Απόφασης με 500 ευρώ πρόστιμο