Με την υπ’ αρ. 1343813/02-11-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με έδρα Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, στις 15-09-2023, στο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 3201 βυτιοφόρο όχημα που κινούνταν στο λιμάνι του Πειραιά μεταφέροντας σε ένα από τα διαμερίσματά του αμόλυβδη βενζίνη 95 RON για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σφραγισμένο το στόμιο πλήρωσης και ο αντίστοιχος κρουνός εκροής του διαμερίσματος, κατά παράβαση του άρθρου 96§1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) όπως ισχύουν.