Με την αρ. πρωτ. 2161/ 25-2-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε   πρόστιμο 1.000,00 € (Χίλια ευρώ) στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε..», διότι ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε   την 17/2/2014 στο υποκατάστημα της εταιρείας, που βρίσκεται στο Αιγάλεω,-Ι Οδός 261& 25ης Μαρτίου- διαπιστώθηκε ότι στις σχετικές πινακίδες πώλησης για δύο (2) είδη αλουμινόχαρτων, αναγραφόταν ως μονάδα μέτρησης το μέτρο αντί του τετραγωνικού μέτρου, κατά παράβαση του άρθρου 6§4δ της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).