Με την με αρ. πρωτ. 3926/ 21/12/2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), στην επιχείρηση ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ επί της οδού Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 60, στους Αγίους Αναργύρους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

Το κατάστημα δεν διέθετε προς χρήση της πελατείας του το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ»-δελτία παραπόνων το οποίο διατίθεται μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 76 παρ 1 Υπ. Απόφασης 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ 10 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€).