ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 1607/5-2-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση (περίπτερο) «ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.» με έδρα επί της οδού Ρήγα Φεραίου 41 στο Κερατσίνι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 28-1-2015 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη τήρηση ενδεικτικής πινακίδας για το είδος «lacta-toffee nut με κρέμα, ρευστή καραμέλα και ολόκληρα φουντούκια» κατά παράβαση του άρθρου 1 § 2 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).