ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 3731/27-3-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα επί της Γρ. Λαμπράκη 144 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 18-3-2014 στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε μη τήρηση ενδεικτικής πινακίδας σε ένα είδος στη βιτρίνα του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 1 της Υ.Α. Α2-861/22-08-2013.