ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2671/10-11-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, Αθηνάς 62 Ομόνοια – Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05/11/2014, διαπιστώθηκε:

α) έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «μπισκότα Γεμιστά με γεύση σοκολάτα Παπαδοπούλου», το οποίο βρέθηκε να πωλείται στο ράφι του καταστήματος,

β) ουδεμία αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα για το προϊόν «Καφές φίλτρου ΜΟΚΑ ελαφρύς CRF 250γρ.» BC 3270190119500,

γ) ουδεμία αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα για το προϊόν «Μπισκότα Πτι-μπερ Επικ. Λευκή Σοκολάτα CRF 150γρ.» BC 3245413200198.

Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.