ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [ Άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την αρ. πρωτ. 356/13-02-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΟZDOGAN AP. ASPASIA Εμπόριο Ειδών Ιματισμού και Υποδημάτων» με έδρα στην οδό Aγ. Φωτεινής 71, Ν. Ιωνία, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 07/02/2014, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδων τιμών σε ρούχα εντός του καταστήματος στο υποκατάστημά της επί της Θεμιστοκλέους 44, Αθήνα, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 4α της Υ.Α. Α2-861/13.