Με την υπ’ αρ. 382/18-02-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικού τομέα Αθηνών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) στην επιχείρηση: KARAJ RAMAZAN OBLENDINA , με έδρα στην οδό Χαρ. Τρικούπη 84 στην Αθήνα,  για το παρακάτω λόγο:

Σε έλεγχο που διενεργήσανε ελεγκτές της υπηρεσίας μας στο στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται  επί της Ιεράς Οδού 259 στο Αιγάλεω στις 07-02-2022 για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, διαπιστώθηκε:

Πώληση του είδους «κανταΐφι» χωρίς τη πινακίδα πώλησης. Η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις αποτελεί παράβαση του άρθρου 1 παρ.1 της Υ.Α 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017). Η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4Α της πιο πάνω υπουργικής απόφασης ως μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις  με χίλια ευρώ (1000,00 €) ανά κωδικό προϊόντος.