ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [ Άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την αρ. πρωτ. 395/13-02-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «SINGH JARNAIL & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» με έδρα στην οδό Aγησιλάου 2, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 12/02/2014, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδων τιμών και προελεύσεων σε προϊόντα μαναβικής εντός του καταστήματος επί της Aγησιλάου 2, Αθήνα, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 4α της Υ.Α. Α2-861/13.