ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 526/04-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «MOHAMED YER, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» Yποκ/μα: Γερανίου 19Α, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 26/02/2014, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδων τιμών και προελεύσεων σε προϊόντα μαναβικής που πωλούσε το κατάστημα κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1§4α της Υ.Α. Α2-861/13.