Με την αρ. πρ. 11843/20-9-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στην επιχείρηση «ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ- Πρατήριο Υγρών Καυσίμων-Διανομή Πετρελαίου» με έδρα   επί της Λεωφ. Αμφιθέας 165 στο Π.Φάληρο γιατί :

ύστερα από έλεγχο ελεγκτών της ανωτέρω Υπηρεσίας   ευρέθη να διαθέτει προς εμπορία στο πρατήριό της, που βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση, πετρέλαιο κίνησης μη κανονικό – νοθευμένο με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε ποσοστό 1% τουλάχιστον .