ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3508/10-10-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 & 5 του Ν. 4177/2013, πρόστιμο 100.000 € (εκατό χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση « Α. ΑΒΡΑΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Μεσογείων 143, Αθήνα, διότι ύστερα από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στις 28-03-2012, το δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων κρίθηκε μη κανονικό νοθευμένο με μεθανόλη σε ποσοστό 10,8% v/v.