Με την αριθμ.πρωτ. 4627/17-12-2021 Απόφαση, του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α., επιβλήθηκε πρόστιμο, ύψους δύο χιλιάδων (2.000,0) ευρώ στην εταιρεία  «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική εταιρεία», με έδρα το Μοσχάτο Αττικής,  καθώς μετά από δειγματοληψία το υπ΄αριθμ. 1/2021 δείγμα «παιδικό γούνινο ένδυμα»  κρίθηκε μη κανονικό καθώς δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1007/2011 κα της Υ.Α. 91354 «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» διότι δεν δηλώνεται με ορθότητα η σύνθεση του προϊόντος, το οποίο συνιστά παράβαση σύμφωνα με το Ν.4177/2013 και την  Υ.Α. -91354/2017 “Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ”.