Με την αρ. πρωτ.  1523/7-3-2023 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 5.000 € ( πέντε χιλιάδων ευρώ) στον  ΛΟΥΔΑΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  οδηγό ΤΑΞΙ ,  διότι βρέθηκε να μην έχει κάνει έναρξη βάρδιας εκμεταλλευτή για την ημέρα εκείνη με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις παρόλο που το ταξίμετρο  ήταν κανονικά σε λειτουργία , επεμβαίνοντας σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο στην λειτουργία ταξιμέτρου ταμειακής μηχανής . Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση της  Υ.Α. 109034/18 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ 4913 Β)  άρθρο 82 παρ. στ και ισχύει.