Με την υπ’αρ. 9606/13-6-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14γ, και άρθρο 137 παρ.6 της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2044/22-8-2013, τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) στην επιχείρηση «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ ΑΕ» (έδρα: Κηφισίας 18, 11526 Αθήνα), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 05-06-14 στο κατάστημα – κυλικείο της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται στην Καλλιθέα, εντός του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 356, διαπίστωσαν ότι: α) το προϊόν τοστ τυρί χρεώνονταν 1,40€, ενώ υπάρχει ανώτατη καθορισμένη τιμή πώλησης 1,15€ κατά παράβαση του άρθρου 137 παρ.2 της Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και β) το προϊόν μπισκότα Digestive ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 250γρ χωρίς ζάχαρη (πράσινα) με αυτοκόλλητο Sticker 30λεπτά φθηνότερα επί της συσκευασίας του και τιμή τιμοκαταλόγου 3,00€ χρεώνονταν στο ταμείο 2,90€ (υπήρχε επί της συσκευασίας του διαγεγραμμένη αρχική τιμή 3,20€ και τελική τιμή 2,90€) κατά παράβαση της παρ.9 του άρθρου 2 της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών».