Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 375 / 03.05.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € )  στην εταιρεία πρατήριο υγρών καυσίμων & αερίου  με την επωνυμία « ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΑΚΟΥΡΗΣ » που βρίσκεται  στον Άγιο Στέφανο Αττικής στην  Λεωφόρο Τραπεζούντος 126 , με Α.Φ.Μ. 044491918  και  Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ  , για παράβαση του  άρθρου 84 παρ . 4 της Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως  τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει , για παραβίαση σφραγίδας- ταινίας ασφαλείας διανομέα υγραερίου, το ύψος του οποίου  καθορίζεται  από το άρθρο 84  παρ. 11 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε  από την υπηρεσία μας στις  31/03/2023 , στο ανωτέρω αναφερόμενο πρατήριο διαπιστώθηκε ότι  σε ένα διανομέα μάρκας  FALCON  , μοντέλο FIRST , τύπος F 12 N με S.N. : 183 /2015  και προϊόν πώλησης υγραέριο ( LPG ) ήταν παραβιασμένη-κομμένη η σφραγίδα – ταινία ασφαλείας με αριθμό Α05200   του εξουσιοδοτημένου συνεργείου  Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( δ.τ. ΟΚΤΑΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ )  ( αρ. εξουσιοδότησης 020 ) που είχε διενεργήσει την τελευταία σφράγιση και  που ασφαλίζει την πάνω πόρτα του διανομέα που εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του μέρη και συγκεκριμένα στη CPU του διανομέα που επηρεάζει έναν ογκομετρητή.