Με την αρ. πρωτ. 5671/21-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «VforVintage Κ. ΚΟΛΙΩΤΣΗΣ – Β. ΦΟΡΛΟΤ Π. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠ. ΜΕΤ/ΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» 28ης Οκτωβρίου 65, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11-10-2022, διαπιστώθηκε μη αναγραφή της ένδειξης «δεύτερο χέρι-μεταχειρισμένα ρούχα» σε όλα τα ρούχα του καταστήματος για την ενημέρωση της ποιότητας του ρούχου στον καταναλωτή με αποτέλεσμα την παραπλάνησή του. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1,2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.