Με την αρ. πρωτ. 5491/06-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «GRECOS PROJECT I.K.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» Μητροπόλεως 5, Σύνταγμα, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 27-09-2022, διαπιστώθηκε ότι ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι το προιόν «ψάρι» είναι «ψάρι ημέρας φρέσκο» ενώ αυτό βρέθηκε κατεψυγμένο στον καταψύκτη  του καταστήματος με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.