Με την υπ. αρ. πρωτ. 1632/11-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ ) στην επιχείρηση “ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΙΔΩΡΑ” επί της Λ.Κηφισίας 70 στην   Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 28-03-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν “LOUX-ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ” με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17-1-2022,  κατά παράβαση του άρθρου 4  του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.