Με την αρ. πρωτ. 4710/02-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΙΧΑΤΑ –ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Αγ. Δημητρίου όπλων 69, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 23-08-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «ICE TEA ΣΤΕΒΙΑ» ΜΕΛΙΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 12) μπουκάλι 500 ml με BC 5200131480305 ενώ είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και με ημερομηνία λήξης 29-06-2021 και 25-05-22 κατά παράβαση του άρθρου 4 § 1, 2 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.