Με την αρ. πρωτ. 4790/07-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «CHOWDHURY HUSSAIN AHMED ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», Λ. Αλεξάνδρας 116, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-08-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «κρουασάν διαφόρων ειδών champion 70 gr» (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) με BC 5201008421346 ενώ είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και με ημερομηνία λήξης 05-08-2022, 06-08-22 και 21-08-22 κατά παράβαση του άρθρου 4 § 1, 2 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.