Με την αρ. πρωτ. 5543/13-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «Ε. ΖΟΛΩΤΑΣ – Γ. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ Ο.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», Σεβαστουπόλεως 133,  Αμπελόκηποι, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 30-09-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «Croissant 7days” 70gr. (ΤΕΜΑΧΙΑ 9) με BC 5201360581696 ενώ είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και με ημερομηνία λήξης 17-07-2022, 25-08-22 και 13-09-22 κατά παράβαση του άρθρου 4 § 1, 2 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.