Με την αρ. πρωτ.6036/04-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «DEBNATH MANMATHA TOY KHITISH CHANDRA ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-10-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «LIFE SUPERFRUITS” 400ML (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) με BC 5201037404143 ενώ είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και με ημερομηνία λήξης 20-09-22 κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.