Με την αρ. πρωτ. 6488/23-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 12.000 € (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «RAHMAN MOSTAFIZUR SHAFIQUR M.M.» Πατησίων 184, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 13-11-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση τα κάτωθι προιόντα: α. σάλτσα λεμονιού 330 ml  (τεμάχια 11) με BC 5202822000335 και ημερ. λήξης 30-06-2022 και β) μπύρα HEINEKEN (τεμάχια 7) με BC 5201261201389 και ημερομηνία λήξης 03-2022 κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. για την οποία προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Το γεγονός ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 το ανωτέρω ποσό της 7 παραγράφου ορίζεται στο τριπλάσιο ήτοι στα 12.000€ επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει τρεις φορές στην ίδια παράβαση – αυτής της  πώλησης προιόντων στα οποία είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας – εντός τριετίας.

Συγκεκριμένα:

Συγκεκριμένα στις 12/03/2020 ελεγκτές της Υπηρεσίας μας συνέταξαν την α/α 960 Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2458/24-03-2020 Απόφαση προστίμου

Στη συνέχεια στις 22/09/2021 ελεγκτές της Υπηρεσίας μας συνέταξαν την α/α 6095 Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 4503/01-10-2021 Απόφαση προστίμου