Με την υπ. αρ. πρωτ. 4947/12-10-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ ) στην επιχείρηση “BABLU MD ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην οδό Κοδριγκτώνος 49  στην  Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 07-10-2021, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν ‘JUMBO chips ‘ με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/9/2021 κατά παράβαση των άρθρων 4, 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.