Με την υπ. αρ. πρωτ.6052/15-12-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ ) στην επιχείρηση “ATHENS NATURAL Ο.Ε.” ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  επί της οδού Ευαλκίδου 15  στην   Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 2-12-2021, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν “Coco Star Atistirmalik Buyuk Boy” μπισκότα  με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  30/10/2021,  κατά παράβαση των άρθρου 4 παρ. 1 και 2   του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.