Με την υπ. αρ. πρωτ. 5638/21-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «HAQUE MA AZIZUL – ΨΙΛΙΚΑ» στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 120 στην  Αθήνα, ΑΦΜ: 116940187, ΔΟΥ: Δ’  Αθηνών διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 7-10-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «Κυβέλου Καρύδα», βάρος 90kg, (τεμ.3) με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 30/9/2022, κατά παράβαση των άρθρων 4 και 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.